0212 286 41 41

Yönetim Değerlerimiz

 • Mutlu Çalışanlar
 • Mutlu Müşteriler
 • Mutlu Hissedarlar
 • Çalışanlarımız için kariyer ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri keyifli bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Müşterilerimiz için fark yaratan anlayışlar ile hizmet kalitesine ve verimliliklerine ölçülebilir katkı sağlamak.
 • Hissedarlarımız için ekonomiye ve topluma değer katan bir yapı ile kazançlarını maksimize etmelerini sağlamak.
 • Cesuruz
 • Güven veririz
 • Samimi ve İçten İletişim kurarız
 • Hayal Ederiz
 • Severek Yaparız

Bizim için ‘KALİTE’, müşterilerimizin beklentilerini ve şartname gereklerini yüksek performans ile karşılamayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı ifade eder.

TEMPO, çalışanlarına, müşterilerine, hissedarlarına ve ülkesine katkı sağlayacak kalite hedeflerinin gerçekleşmesi için tüm kaynakları sağlamayı, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt eder.

TEMPO, 2010 yılından itibaren “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri” sertifikasına sahiptir. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz ile tüm bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik düzeyleri yasal şartlara ve müşteri gerekliliklerine göre kontrol edilerek tüm tarafların katılımıyla sürekli olarak geliştirilir.

 

 Üst yönetim tarafından onaylanmış olan BGYS’nin amacı;

 

 • Müşteri ve son kullanıcılara ait bilgilerin korunması, Bilgi bütünlüğünün korunması için önlemlerin alınması,
 • Fiziksel varlıklara ve bilgiye erişimlerin kontrolünün sağlanması, Yasal mevzuatlara uyum,
 • Bilgi güvenliğini tehdit eden tüm risklere karşı gerekli önlemlerin alınması,
 • Hizmet sürekliliğinin sağlanması için iş süreklilik planlarının hazırlanması ve test edilmesi,
 • Bilgi güvenliği farkındalığının sürekli sağlanması için tüm çalışanlara eğitim verilmesi,
 • Yüklenici ve 3. tarafların da bilgi güvenliği standartlarına uygun hizmet vermeleri için yönlendirilmesi,
 • Bilgi güvenliği ihlal ve zayıflıklarının zamanında tespit edilip değerlendirilmesidir.

 

Tempo’da işletilen BGYS’nin hedefi; iş sürekliliğini sağlamak, bilgi güvenliği ile ilgili olarak meydana gelen güvenlik ihlallerinin etkilerini önlemek veya en aza indirmek, iş kayıplarını mümkün olan en düşük seviyede tutmaktır.

 

Bu hedef ve amaçları sağlamak için;

 

 • ISO 27001’e uygun bir yönetim sistemi kurduk, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.
 • Müşteri, çalışan ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği için risklerimizi belirliyor, sürekli gözden geçiriyor, kabul edilebilir seviyenin üstündekiler için kontroller uyguluyoruz. Bu nedenle risklerin değerlendirilmesi için gerekli çerçeveyi belirleriz.
 • Amacımıza ulaşmak için kullandığımız en değerli kaynak çalışanlarımızdır. Bu yüzden bilgi güvenliği farkındalık faaliyetlerini gerçekleştirerek etkinliğini ölçeriz.
 • Müşteri beklentilerini ve yasal yükümlülükleri göz önünde bulundurarak iş sürekliliği planlarımızı hazırlıyoruz. Acil durumlarda öncelikli olarak can güvenliğini sağlayarak planlarımızın çalışmasını garanti altına almak üzere düzenli tatbikatlar gerçekleştiririz.
 • T.C. yasa ve yönetmeliklerine uymayı taahhüt ederiz.
 • Anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılarız. Hizmet verdiğimiz kurumların istemiş oldukları gizlilik kurallarını kendi gizlilik kurallarımızla eşleştiririz.
 • Teknik/teknolojik gereksinimlere uygun çalışmaya önem veririz. Gelişmeleri takip eder, gerekli duyduğumuzda kendimize uyarlarız.
 • Bu politikayı güncelliği açısından yılda bir gözden geçiririz.

 

Tempo Çağrı, 2012 yılından itibaren “ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri” sertifikasına sahiptir.

TEMPO’da verilen çağrı merkezi hizmeti; yönetim stratejileri, müşteri temsilcileri, altyapı, süreçler, müşteri memnuniyeti, sosyal sorumluluk ve anahtar performans göstergeleri kapsamında Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak verilmektedir.

TEMPO’da müşteri temsilcilerinin gelişimleri ve memnuniyetleri yakından takip edilir, anahtar performans göstergelerinin (KPI) düzenli izlenmesiyle süreçlerin etkinliği ve sürekli iyileştirilmesi sağlanır, müşteri şikayetleri yönetimi ve abone memnuniyetinin ölçülmesiyle de müşteri beklentileri en üst düzeyde gerçekleştirilir.

TEMPO, 2014 yılından itibaren “EN15838 Müşteri İletişim Merkezleri” sertifikasına sahiptir. 

Tempo Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyetinin artması için; 

 • Müşterilerin taleplerine yönelik şartları belirler, anlaşılmasını ve karşılanmasını sağlar,
 • Müşteri taleplerinin ne kadar karşılandığını ölçmek için Müşteri Memnuniyeti Araştırması yapar,
 • Müşteri odaklı organizasyon yapısını benimser ve yürütür,

Bu uygulamalar ile müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için müşteri portföyünün ve tanımlanması, müşteri ve son kullanıcılara ilişkin önemli ürün ve hizmet karakteristiklerinin saptanması, pazardaki rekabetin değerlendirilmesi, fırsatların, zayıf ve kuvvetli noktaların tanımlanması ve uzmanlaşmanın sağlanması da amaçlanır.

Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili memnuniyetleri, şikâyetleri ve önerileri; anketler, müşteri ziyaretleri, telefon görüşmeleri ve sosyal medya araçları vb. yollar ile geri bildirim olarak alınır. Websitemizdeki iletişim bölümündeki form aracılığıyla veya msy@tempocagri.com adresine e-mail göndererek de geribildirimler iletilir ve geri bildirimlerinizin durumu ile ilgili bilgi alınır.

Kurumsal müşteri şikayetinin etkin şekilde değerlendirilebilmesi için iletişim bilgileri, şikayet edilen hizmet bilgisi ve tarihi, düzeltme talebi ve varsa ilgili ekler de müşteriden talep edilir.

Tempo Çağrı Merkezi, sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti ilkesi uyarınca, outsource çağrı merkezi hizmeti verdiği kurumsal müşterilerinden gelen şikayetleri ISO 10002 standardına, yasalara ve müşteri koşullarına uygun olarak; Şeffaflık, Objektiflik ve Gizlilik prensipleri doğrultusunda, bedelsiz olarak müşteri odaklı bakış açısı içinde, en kısa sürede cevaplar, önceliklendirir, değerlendirir, müşterisini bilgilendirir, şikayetin durumunu izler ve kapatır. Bu süreç anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde müşterinin bilgisine açıktır. Şikayetin kapatılması yönünde müşteri ile anlaşılamadığı durumlarda sözleşme ve yasalar kapsamında dış çözümlere başvurmak hakkı müşteriye aittir.

Kurumsal müşteri şikayetlerinin tümü düzenli olarak gözden geçirilir, müşteri şikayet yönetim sistemi denetlenir ve sistemin performansı takip edilerek iyileştirme için çalışmalar yapılır.

Tempo Çağrı Merkezi, 2012 yılından itibaren “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem” sertifikasına sahiptir. 

 

Tempo Çağrı Merkezi ve İş Süreçleri Dış Kaynak Hiz.Tic.A.Ş.

Facebook'ta Tempo